ÚOCHB

Skupina Jana Konvalinky

Proteázy lidských patogenů
Vědecká skupina
Distinguished Chair
BIO cluster

O naší skupině

Hlavním cílem skupiny Jana Konvalinky je identifikace, ověřování a charakterizace jak stávajících, tak nových cílů pro diagnostiku a terapii nádorových a virových onemocnění. Pro dosažení těchto cílů kombinujeme několik přístupů, které zahrnují organickou syntézu, chemickou biologii, strukturní biologii a biochemii.  Mezi naše modely patří zejména viry HIV, HBV, Zika, Dengue, dále pak nádory prostaty, lidské glioblastomy a další závažné patologické stavy. Využíváme širokou paletu metod od organické syntézy, molekulového modelování a medicinální chemie, produkce rekombinantních proteinů v různých organismech, enzymologie a strukturní analýzy pomocí RTG a NMR až po kultivaci savčích buněk, xenografty lidských nádorů a transgenní myši. Naše skupina nedávno vyvinula chemicko-biologické nástroje, které využívají specifické ligandy připojené buď na polymerní nosič (iBodies) či oligonukleotid DNA (DIANA). Tyto nástroje mohou být použity pro identifikaci, izolaci, vizualizaci a stanovení různých proteinů a také pro „high-throughput” testování jejich inhibitorů a ligandů. Pomocí těchto nástrojů tak hledáme nejenom nové inhibitory pro stávající klíčové enzymy virových a nádorových onemocnění, ale hledáme i nové terapeutické a diagnostické cíle.

image