Novinky

Aktualizované výsledky analýzy Ag testů a hra Mistr antigenu

22. června 2021
Aktualizované výsledky analýzy Ag testů a hra Mistr antigenu

V březnu vědci z naší skupiny představili novou metodu pro rychlou a snadnou analýzu antigenních testů na SARS-CoV-2, v níž se zaměřili na zjištění a možnosti porovnání limitu detekce testů s využitím standardu virového antigenu.

V analýze* zjišťovali limity detekce testů jak při strojovém vyhodnocení, tak při vizuálním odečtení uživateli. Výsledky ukazují, že mezi testy existují výrazné rozdíly a současně že efektivitu testování antigenními testy lze zvýšit proškolením uživatelů.

Pokračujeme s analýzou dalších testů a průběžně zveřejňujeme aktualizované výsledky. Ty najdete i spolu s popisem metody zde.

Hra Mistr antigenu

Náš tým rovněž nedávno představil online hru na procvičení vizuálního vyhodnocení výsledků antigenních testů.

Hru si můžete zahrát na www.mistrantigenu.cz.

* Účelem Analýzy antigenních testů na SARS-CoV-2 je vědecký příspěvek k diskusi o metodách pro určení parametrů testů z hlediska racionálního určení pořadí, v jakém by mohly jít testy do klinických srovnávacích validačních studií, nikoli jakékoliv praktické doporučení či závěry směřované vůči jejich uživatelům. Výsledky naměřených hodnot je nutné interpretovat výhradně ve vztahu k použité metodice a cílům pozorování antigenních testů. Porovnání testů bylo provedeno v necertifikované laboratoři a pro nekomerční výzkumné účely. Uvedený přístup umožňuje jednoduché přímé srovnání limitu detekce testů se standardem virového antigenu, nenahrazuje však klinickou studii a nemusí vypovídat o citlivosti testu v klinické praxi.

Sdílet článek

Vyvinuli jsme rychlý a snadný způsob porovnání antigenních testů na SARS-CoV-2

18. března 2021
Vyvinuli jsme rychlý a snadný způsob porovnání antigenních testů na SARS-CoV-2

Vědci z naší skupiny vyvinuli rychlý a snadný způsob porovnání antigenních testů.* Do porovnání zahrnuli 13 různých testů dostupných na českém trhu, mezi testy jsou rozdíly až stonásobné. Nevyškolené osoby se ve vyhodnocování testů výrazně liší a častěji hodnotí testy falešně negativně.

Na českém trhu se v současnosti prodávají desítky různých antigenních testů na detekci SARS-CoV-2. Výrobci těchto testů uvádí citlivost (senzitivitu) a přesnost (specificitu), která ale ve většině případů neprošla nezávislým posouzením. To je způsobené i tím, že prověření a porovnání testů je časově náročné a vyžaduje velký počet vzorků od pacientů. Proto jsme vyvinuli novou metodu, díky které je možné rychle posoudit limit detekce antigenních testů. Limity detekce ukazují to, jak malé množství viru jsou testy schopné zachytit a tedy i jak dalece jsou schopny zachytit skutečnou infekci. Nově vyvinutá metoda tak umožňuje rychle vyhodnotit a porovnat různé antigenní testy mezi sebou.

Více o metodě a výsledcích porovnání se dočtete zde.

* Účelem Analýzy antigenních testů na SARS-CoV-2 je vědecký příspěvek k diskusi o metodách pro určení parametrů testů z hlediska racionálního určení pořadí, v jakém by mohly jít testy do klinických srovnávacích validačních studií, nikoli jakékoliv praktické doporučení či závěry směřované vůči jejich uživatelům. Výsledky naměřených hodnot je nutné interpretovat výhradně ve vztahu k použité metodice a cílům pozorování antigenních testů. Porovnání testů bylo provedeno v necertifikované laboratoři a pro nekomerční výzkumné účely. Uvedený přístup umožňuje jednoduché přímé srovnání limitu detekce testů se standardem virového antigenu, nenahrazuje však klinickou studii a nemusí vypovídat o citlivosti testu v klinické praxi.

Sdílet článek

Licence na využití iBodies® pro měření volného testosteronu v krvi

30. července 2020
Licence na využití iBodies® pro měření volného testosteronu v krvi

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Ústav makromolekulární chemie AV ČR a Univerzita Karlova podepsaly s firmou Immunotech, součástí koncernu Beckman Coulter, licenční smlouvu na využití společné technologie iBodies® pro měření volného testosteronu v krvi.

iBodies byly vyvinuty Pavlem Šáchou, Tomášem Knedlíkem a dalšími kolegy z naší skupiny v těsné spolupráci s týmem Vladimíra Šubra z oddělení Biolékařských polymerů vedeného Tomášem Etrychem při Ústavu makromolekulární chemie AV ČR. iBodies sestávají z polymerní kostry, která má na sobě navázanou malou organickou molekulu, která se umí navázat na cílový receptor testovaných buněk. Součástí komplexu je i molekula, která slouží jako kotva pro využití v různých separačních technikách, a v některých případech také fluorescenční značka umožňující snadné zobrazení iBodies pomocí různých laboratorních technik. To vše dohromady poskytuje technologii široký potenciál pro využití v klinických laboratořích, ať už jako náhražka za jinak obtížně dostupné nesyntetické protilátky, či jako tracer pro měření.

Nové iBodies umožňují nahradit metodu využívající radioaktivního značení a zjednodušit tak měření volného testosteronu v klinických laboratořích.

Sdílet článek

Naše soupravy pro izolaci virové RNA z ÚOCHB a RCPTM úspěšně ověřeny na tisících vzorků

28. května 2020
Naše soupravy pro izolaci virové RNA z ÚOCHB a RCPTM úspěšně ověřeny na tisících vzorků

Týmu vědců vedenému Pavlem Šáchou z naší skupiny se ve spolupráci s vědci z Regionálního centra pokročilých technologií (RCPTM) při Univerzitě Palackého a řadou dalších pracovišť podařilo vyvinout novou automatizovatelnou metodu izolace virové RNA nezávislou na komerčně dostupných materiálech. Výzkumníci metodu optimalizovali pro strojové použití v klinické praxi umožňující izolovat téměř sto vzorků najednou a ve spolupráci se Zdravotním ústavem v Ostravě ji úspěšně otestovali v ostrém provozu na tisících vzorků odebraných pacientům.

Sdílet článek

Nové kity pro izolaci virové RNA z ÚOCHB

20. dubna 2020
Nové kity pro izolaci virové RNA z ÚOCHB

Tým vedený Pavlem Šáchou, spolu s Františkem Sedlákem, Robinem Kryštůfkem a dalšími, v rozsáhlé spolupráci s vědci z RCPTM, ÚMCH, VŠCHT, ÚMG, ÚEB, BIOCEV, CEITEC a s klinickými laboratořemi FN Motol, FN Bulovka, SZÚ a dalšími vyvíjejí alternativní kity pro izolaci virové RNA, které by umožnily zajištění a rozšíření diagnostiky onemocnění COVID-19 v situaci, kdy komerční kity nejsou a v nejbližší budoucnosti ani nebudou dostupné.

Vědci již optimalizují metodu izolace RNA viru SARS-CoV-2 ze vzorků odebraných pacientům založenou na použití magnetických kuliček z laboratoře Radka Zbořila z RCPTM.

Metoda je nyní ověřována ve spolupráci s klinickými laboratořemi a první výsledky ukazují, že funguje srovnatelně s existujícími komerčními produkty. Vědci nyní připravují sety pro řádově tisíce použití a postupně je distribuují na vyzkoušení do nemocnic a laboratoří, které je nejvíce postrádají.

Tým ve vývoji pokračuje a pracuje na automatizaci použití, která je předpokladem pro další masivní rozšíření testování.

Sdílet článek

Vaškův studentský projekt vedl k založení start-upu DIANA Biotechnologies

17. července 2018
Vaškův studentský projekt vedl k založení start-upu DIANA Biotechnologies

Nová firma DIANA Biotechnologies bude rozvíjet technologii DIANA (DNA-linked Inhibitor Antibody Assay), kterou během svého doktorského studia vyvinul v naší skupině Václav Navrátil. Unikátní postup umožňuje velmi citlivě stanovit množství enzymů a jiných proteinů v roztoku, např. v lidské krvi, moči nebo slinách. To by v praxi mělo lékařům pomoci diagnostikovat některé nemoci (např. rakovinu či různá infekční onemocnění) ve stádiu, kdy nejsou současnými prostředky zjistitelné. Technologie má ale ještě druhou významnou aplikaci. Umožnuje testovat velké množství chemických látek a rychle a spolehlivě mezi nimi nalézt ty nejvhodnější pro vývoj nových léků.

Sdílet článek