Licence na využití iBodies® pro měření volného testosteronu v krvi

30. července 2020
Licence na využití iBodies® pro měření volného testosteronu v krvi

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Ústav makromolekulární chemie AV ČR a Univerzita Karlova podepsaly s firmou Immunotech, součástí koncernu Beckman Coulter, licenční smlouvu na využití společné technologie iBodies® pro měření volného testosteronu v krvi.

iBodies byly vyvinuty Pavlem Šáchou, Tomášem Knedlíkem a dalšími kolegy z naší skupiny v těsné spolupráci s týmem Vladimíra Šubra z oddělení Biolékařských polymerů vedeného Tomášem Etrychem při Ústavu makromolekulární chemie AV ČR. iBodies sestávají z polymerní kostry, která má na sobě navázanou malou organickou molekulu, která se umí navázat na cílový receptor testovaných buněk. Součástí komplexu je i molekula, která slouží jako kotva pro využití v různých separačních technikách, a v některých případech také fluorescenční značka umožňující snadné zobrazení iBodies pomocí různých laboratorních technik. To vše dohromady poskytuje technologii široký potenciál pro využití v klinických laboratořích, ať už jako náhražka za jinak obtížně dostupné nesyntetické protilátky, či jako tracer pro měření.

Nové iBodies umožňují nahradit metodu využívající radioaktivního značení a zjednodušit tak měření volného testosteronu v klinických laboratořích.

Sdílet článek
Čtěte dále...
Prohlédnout všechny články arrow